xunta_flag UE_flag Concello de Guitiriz Galicia
“INMEGUI” Educación e apoio familiar para inclusión de menores a cargo
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
O FSE invirte no teu futuro

O FSE financia para levar a cabo esete programa en Guitiriz un total de 7520.40 € no período dende abril de 2017 a xuño de 2018. O obxectivo do programa é ofrecer unha atención socioeducativa individualizada e non formal para as familias do Concello. Inclúe contidos de carácter preventivo e de integración para garantir a convivencia facendo fincapé na Parentalidade positiva a menores e no bo trato tanto a menores como maiores; sempre cunha perspectiva de Xénero e empoderamento feminino.

Os resultados que se esperan con este programa son:
- Que as familias teñan continuidade no programa e participen nas sesión e actividades propostas de xeito aceptable.
- Que a valoración externa do servizo sexa positiva.
- Que as intervencións dean lugar a altas por unha normalización ou milloría da situación.