Buscar     
www.concellodeguitiriz.com
GUITIRIZ
Presentación da alcaldesa
Corporación
Historia
Localización Xeográfica
INFORMACIÓN XERAL
Contacte co Concello
Calendario Laboral
Teléfonos de interese
Centros docentes
Centros Médicos e Farmacias
Policía Local
Voluntariado
DEPORTES
Instalacións Deportivas
Escolas Deportivas Municipais
Calendario
Fotos
CULTURA
Escola de música
Banda Municipal
Biblioteca
Cemit
Uned Senior
Bandos
Actas
Ordenanzas
Impresos e Documentación
Servicios
PAI
Centro de día
Servicio Axuda ao fogar
Ordenanzas

MODIFICACIÓN ORDENANZA DE RESIDUOS

ORDENANZA DE RESIDUOS DO CONCELLO DE GUITIRIZ

ORDENANZA XERAL REGULADORA DAS SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE GUITIRIZ

ORDENANZA MUNICIPAL PARA A PROTECCIÓN E CONSERVACIÓN DOS CAMIÑOS E VÍAS PÚBLICAS MUNICIPAIS EN RELACIÓN COAS OPERACIONS DE SACA DE MADEIRA

ORDENANZA FISCAL Nº1 REGULADORA DO IMPOSTO DE BENS INMOBLES

ORDENANZA PUNTO DE ATENCION Á INFANCIA

Ordenanza Fiscal nº4.Taxa pola Tramitación de Expedientes e Expedición de Documentos Administrativos

Taxa pola Prestación do Servicio na Escola Municipal de Música.

Ordenanza Fiscal de Talleres Culturais e Outros Ensinos.

Ordenanza Fiscal nº12. Taxa pola entrada de Vehículos a através da Beirarúas e Reservas da Vía Pública para Aparcamento Exclusivo, Parada de Vehículos, Carga e Descarga de Mercancías de Calquera Clase.
 
¿Que ver?
Camiño de Santiago
Espazos Naturais
Aloxamentos e Restauración
Festas
Oficina de Turismo
Sicted