Buscar     
www.concellodeguitiriz.com
GUITIRIZ
Presentación da alcaldesa
Corporación
Historia
Localización Xeográfica
INFORMACIÓN XERAL
Contacte co Concello
Calendario Laboral
Teléfonos de interese
Centros docentes
Centros Médicos e Farmacias
Policía Local
Voluntariado
DEPORTES
Instalacións Deportivas
Escolas Deportivas Municipais
Calendario
Fotos
CULTURA
Escola de música
Banda Municipal
Biblioteca
Cemit
Uned Senior
Bandos
Actas
Ordenanzas
Impresos e Documentación
Servicios
PAI
Centro de día
Servicio Axuda ao fogar
Ordenanzas

CONSULTA PREVIA BORRADOR ORDENANZA PAI

Ordenanza Fiscal nº4.Taxa pola Tramitación de Expedientes e Expedición de Documentos Administrativos

Taxa pola Prestación do Servicio na Escola Municipal de Música.

Ordenanza Fiscal de Talleres Culturais e Outros Ensinos.

Ordenanza Fiscal nº12. Taxa pola entrada de Vehículos a através da Beirarúas e Reservas da Vía Pública para Aparcamento Exclusivo, Parada de Vehículos, Carga e Descarga de Mercancías de Calquera Clase.

Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola Prestación do Servizo de Axuda no Forgar.

Ordenanza Fiscal Reguladora de Bens Inmobles

Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Prestación do Servizo de Recollida e Tratamento de Lixo e Residuos Urbáns

Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola Retirada de Vehículos a través da Vía Pública e Depósito dos mesmos.

Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Comunicación Previa e Declaración Responsable.
 
¿Que ver?
Camiño de Santiago
Espazos Naturais
Aloxamentos e Restauración
Festas
Oficina de Turismo
Sicted