Subvencións a entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade

Programa de fomento da conciliación: GUITIRIZ CONCILIA

A Secretaría Xeral da Igualdade cofinancia xunto co FSE con 15.000 € para este ano 2021

Obxectivo temático 8: “Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego, a progresión na carreira laboral, a conciliación da vida laboral e vida privada e a promoción de igual remuneración por igual traballo”

Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Conseguir formación e un emprego de calidade

O FSE Inviste no teu futuro