Operación cofinanciada por la Unión Europea

Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Ano 2018: 2715.96 €

Ano 2019: 4805.16 €

Objetivo temático 9: Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera xeito de discriminación promovendo a Igualdade de oportunidades”

El FSE invierte en tu futuro