A Relación de Postos de Traballlo (RPT) é o instrumento técnico sobre o que as Administracións Públicas deseñan a súa estrutura de persoal para adecuala ás necesidades do servizo público.

Consulta o Anuncio no BOP 4 decembro 2021:

Aprobación inicial da modificación da RPT (7º Modificación). Texto refundido RPT 2021. (Exp:762/2021)