Está situado na parroquia de San Salvador, tamén se coñece como o "Pazo dos Pardo e dos Montero".

Destaca do edificio os seus muros feitos en sillería e o tellado en pizarra, do que sobresae unha enorme chimenea. Nel destacan elementos tan diversos como o gran pórtico