O Concello de Guitiriz posúe un gran Patrimonio Histórico-Cultural, e conta cun gran número de monumentos de diferentes culturas, épocas e estilos.

Cultura Epipaleolitica, Megalítica e Castrexa

Arquitectura Religiosa

Arquitectura Civil

Balnearios

Os Balnearios e as Fontes de Augas Medicinais converteron a Guitiriz nun lugar de fama recoñecida e moi frecuentado  por agüistas de diferente procedencia. O Concello de Guitiriz conta actualmente co Balneario de Pardiñas (o Balneario de Guitiriz permanece pechado dende o mes de xullo de 2017), e con diversas fonte minero medicinais.