O Concello de Guitiriz, aposta por uns servizos sociais de calidade e que constitúan un nivel próximo ó usuario e ó ambiente familiar e social; desenvolven programas e prestan axudas favorecedoras da participación, integración e benestar social das persoas ou grupos dentro do seu contorno comunitario. O departamento conta con:

  • Traballadora Social de Atención Primaria
  • Traballadora Social do SAF e Centro de día
  • Educadora Familiar
  • Auxiliar Administrativo

Os datos de contacto son:

Tlf: 982 370 109
E-mail: servicios-sociais@concellodeguitiriz.com
Educadora familiar: rfanego@concellodeguitiriz.com

HORARIO DE ATENCIÓN O PÚBLICO: OS MÉRCORES DE 9:00 h a 14:00 h e o resto dos días con cita previa.