Servicios Sociales

Servizo de Axuda no fogar (SAF)

O Servizo de Axuda no Fogar presta servizos sociais de atención primaria complementario e transitorio. O SAF ofrece un conxunto de atencións inclusivas e normalizadoras no propio domicilio con carácter preventivos, educativo e rehabilitador.