Emprego

Emprego | RPT

RPT

A Relación de Postos de Traballlo (RPT) é o instrumento técnico sobre o que as Administracións Públicas deseñan a súa estrutura de persoal para adecuala ás necesidades do servizo público.

Consulta o Anuncio no BOP 8 de febreiro de 2022:

Aprobación definitiva da RPT