Emprego

Emprego

Procesos selectivos

Proceso selectivo de encargado de obras, funcionario de carreira (OEP 2020)

Proceso de selección dun funcionario interino administrativo (C1) e creación de lista de agarda

Convocatoria específica para a inclusión na bolsa de traballo mediante concurso de méritos nas categorías profesionais relacionadas