Emprego

Emprego

Procesos selectivos

Selección de 1 tecnico/a de turismo, persoal laboral fixo (OEP 2020, estabilizacion persoal laboral temporal)

Proceso selectivo de 3 peóns de brigada verde, persoal laboral fixo

Convocatoria específica para a inclusión na bolsa de traballo mediante concurso de méritos nas categorías profesionais relacionadas

Proceso de selección dun funcionario interino administrativo (C1) e creación de lista de agarda

Oferta de emprego público complementaria para o ano 2021