Emprego

Emprego

RPT

A Relación de Postos de Traballlo (RPT) é o instrumento técnico sobre o que as Administracións Públicas deseñan a súa estrutura de persoal para adecuala ás necesidades do servizo público.

Consulta o Anuncio no BOP 4 decembro 2021:

Aprobación inicial da modificación da RPT (7º Modificación). Texto refundido RPT 2021. (Exp7622021)

Bolsas de emprego

Taboleiro de anuncios

Formulario de emprego

Cubre o formulario indicando se eres unha empresa ou solicitas emprego, no primeiro caso, anunciaremos o túa oferta e no segundo, informarémoste se existe algún posto de traballo acorde á tua solicitude.

Promovamos o emprego no noso Concello!    Adxunta máis información (condicións ou o teu CV)