Centro de día

Centro de día

O Centro de Día “Casa do Capataz” é un equipamento que oferta prazas ás persoas maiores residentes en Guitiriz ou outros municipios, en situación de dependencia física ou psíquica.

Horario:
De Luns a Venres de 10:00h a 18:00h

Rúa Ponteveiga, 29. 27300 Guitiriz | 982 37 02 01 | cd@concellodeguitiriz.com