Aula CeMIT

Aula Mentor

Aula informática Concello de Guitiriz

Aula Mentor é un programa de formación online personalizada dirixido a maiores de 18 anos. A iniciativa, promovida polo Ministerio de Educación e Formación Profesional coa colaboración de outras entidades públicas e privadas, ofrece unha amplia gama de cursos.

Consulta máis información

Rede CeMIT

Preguntas frecuentes

Quenes poden realizar os Cursos Mentor?

Calquera persoa maior de 18 anos

Cal é a duración dos Cursos Mentor?

Existe unha duración mínima estimada por curso, pero a persoa que decida facer un Curso Mentor conta con flexibilidade para realizalo e poder compaxinalo.

Podo facer máis de un curso á vez?

Podes facer tantos cursos como desexes ao mesmo tempo, cada un deles conta cunha matrícula independente.

O ingreso da matrícula dos cursos ten que facerse na seguinte conta bancaria:

Datos Bancarios:
Titular: CONCELLO DE GUITIRIZ
Entidad: ABANCA
IBAN: ES2020800122463110000022
Concepto: Matrícula Aula Mentor

Rúa do Concello, 42. 27300 Guitiriz, Lugo | 982 370 109 (horario de mañá) | 982 370 062 | cemit.guitiriz@xunta.gal