Programas e proxectos

Programas

Programa administración electrónica e protección de datos

Ampliación edificación escola infantil Guitiriz para creación de 15 novas prazas

Creación/Reforma da escola infantil 0-3 Concello de Guitiriz

Programa de Desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020

Ampliación edificación escola infantil Guitiriz para creación de 15 novas prazas

Axuda para a creación de novas prazas, do primeiro ciclo de educación infantil, de titularidade pública, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea – Next Generation EU.

Rede galega de atención temperá 2022-2024

Proxecto: Pump Track Guitiriz

Programas de Cooperación Obra/Servizo Salvamento e Socorrismo

Plan Unico 2022

Proyecto Mejora de la accesibilidad de la calle Tralouteiro

Implantación dun punto limpo fixo no Concello de Guitiriz

Implantación dun punto limpo móbil no Concello de Guitiriz

Mellora de eficiencia enerxética ETAP Guitiriz

Plan Único Programa B8. Administración electrónica e protección de datos

Contratación de 1 administrativo, 1 peón e 1 conserxe-condutor

Instalación de Infraestrutura de Recarga Vehículo Eléctrico Guitiriz

PROXECTO DE DIXITALIZACIÓN DO ARQUIVO MUNICIPAL DO CONCELLO DE GUITIRIZ

Servizo de Atención Temperá

Plan de mellora dos camiños municipais 2021-2022

Renovación das Instalacións de Alumbrado Exterior (Núcleo de Parga)

Renovación das Instalacións de Alumbrado Exterior (Núcleo de Guitiriz)

Obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS)

Proxectos

Reciclaxe
ARI
Puntos plásticos agrícolas
Recollida de enseres
Línea Verde Smart City
Rede CeMIT
Voluntariado Guitiriz
Proxecto Aceto