Programas e proxectos

Programas

Plan Único Programa B8. Administración electrónica e protección de datos

Contratación de 1 administrativo, 1 peón e 1 conserxe-condutor

Instalación de Infraestrutura de Recarga Vehículo Eléctrico Guitiriz

PROXECTO DE DIXITALIZACIÓN DO ARQUIVO MUNICIPAL DO CONCELLO DE GUITIRIZ

Servizo de Atención Temperá

Plan de mellora dos camiños municipais 2021-2022

Renovación das Instalacións de Alumbrado Exterior (Núcleo de Parga)

Renovación das Instalacións de Alumbrado Exterior (Núcleo de Guitiriz)

Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020
Servizo de Atención Temperá

Programa de Educación e Apoio familiar: INMEGUI Guitiriz

Programa de Promoción da Igualdade e de Prevención da Violencia de Xénero: Servizo de Atención Psicolóxica

Programa de fomento da Conciliación: Guitiriz Concilia

Obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS)

Proxectos

Reciclaxe
ARI
Puntos plásticos agrícolas
Recollida de enseres
Línea Verde Smart City
Rede CeMIT
Voluntariado Guitiriz
Proxecto Aceto