Programas e proxectos

Programas

Proxecto: Pump Track Guitiriz

Plan Unico 2022

Proyecto Mejora de la accesibilidad de la calle Tralouteiro

Implantación dun punto limpo fixo no Concello de Guitiriz

Implantación dun punto limpo móbil no Concello de Guitiriz

Mellora de eficiencia enerxética ETAP Guitiriz

Plan Único Programa B8. Administración electrónica e protección de datos

Contratación de 1 administrativo, 1 peón e 1 conserxe-condutor

Instalación de Infraestrutura de Recarga Vehículo Eléctrico Guitiriz

PROXECTO DE DIXITALIZACIÓN DO ARQUIVO MUNICIPAL DO CONCELLO DE GUITIRIZ

Servizo de Atención Temperá

Plan de mellora dos camiños municipais 2021-2022

Renovación das Instalacións de Alumbrado Exterior (Núcleo de Parga)

Renovación das Instalacións de Alumbrado Exterior (Núcleo de Guitiriz)

Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020
Servizo de Atención Temperá

Programa de Educación e Apoio familiar: INMEGUI Guitiriz

Programa de Promoción da Igualdade e de Prevención da Violencia de Xénero: Servizo de Atención Psicolóxica

Programa de fomento da Conciliación: Guitiriz Concilia

Obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS)

Proxectos

Reciclaxe
ARI
Puntos plásticos agrícolas
Recollida de enseres
Línea Verde Smart City
Rede CeMIT
Voluntariado Guitiriz
Proxecto Aceto