Programas e proxectos

Programas

Servizo de Atención Temperá

Plan de mellora dos camiños municipais 2021-2022

Renovación das Instalacións de Alumbrado Exterior

Renovación das Instalacións de Alumbrado Exterior

Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020
Servizo de Atención Temperá

Programa de Educación e Apoio familiar: INMEGUI Guitiriz

Programa de Promoción da Igualdade e de Prevención da Violencia de Xénero: Servizo de Atención Psicolóxica

Programa de fomento da Conciliación: Guitiriz Concilia

Obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS)

Proxectos

ARI
Puntos plásticos agrícolas
Recollida de enseres
Línea Verde Smart City
Rede CeMIT
Voluntariado Guitiriz
Proxecto Aceto