Programas e proxectos

Programas

Instalación de Infraestrutura de Recarga Vehículo Eléctrico Guitiriz

PROXECTO DE DIXITALIZACIÓN DO ARQUIVO MUNICIPAL DO CONCELLO DE GUITIRIZ

Servizo de Atención Temperá

Plan de mellora dos camiños municipais 2021-2022

Renovación das Instalacións de Alumbrado Exterior (Núcleo de Parga)

Renovación das Instalacións de Alumbrado Exterior (Núcleo de Guitiriz)

Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020
Servizo de Atención Temperá

Programa de Educación e Apoio familiar: INMEGUI Guitiriz

Programa de Promoción da Igualdade e de Prevención da Violencia de Xénero: Servizo de Atención Psicolóxica

Programa de fomento da Conciliación: Guitiriz Concilia

Obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS)

Proxectos

Reciclaxe
ARI
Puntos plásticos agrícolas
Recollida de enseres
Línea Verde Smart City
Rede CeMIT
Voluntariado Guitiriz
Proxecto Aceto