Emprego

Emprego en Guitiriz

Seleccion de personal MGS
1 palista Grupo Gestan oferta empleo
Operario de pranta

Taboleiro de anuncios

Formulario de emprego

Cubre o formulario indicando se eres unha empresa ou solicitas emprego, no primeiro caso, anunciaremos o túa oferta e no segundo, informarémoste se existe algún posto de traballo acorde a túa solicitude.

Promovamos o emprego no noso Concello!    Adxunta máis información (condicións ou o teu CV)

    Protección de datos- CONCELLO DE GUITIRIZ , con dirección en Rúa do Concello, 4. 27300 Guitiriz (Lugo); correo delegado protección de datos: info@concellodeguitiriz.com trata os datos con fin de xestionar os anuncios e ofertas do taboleiro de anuncios para empregos, baseandose no consentimento do interesado,. Conservándose o tempo legalmente establecido. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal.

    Vostede pode exercer os seus dereitos de protección de datos en calquera momento; para elo, pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar ao CONCELLO DE GUITIRIZ o formulario de exercicio de dereitos, sempre acompañado dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

    Pode solicitar por correo electrónico a información adicional e detallada sobre Protección de Datos ou consultala en Política de protección de datos