Perfil do contratante

Para dar cumprimento á Lei 30/2007 de contratos do sector público, e para a súa difusión en internet, realízase o Perfil do Contratante coa finalidade de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á actividade contractual do Concello de Guitiriz.

Dende o seguinte botón, podes acceder á plataforma de contratación do Estado para estar ao tanto das novidades:

Acceder