ARI

Área Rehabilitación Integral (ARI)

Que é ARI?

A Área de Rehabilitación Integral (ARI) é un concepto que se definiu a nivel nacional no Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012. A súa finalidade é que as viviendas que se sitúan nunha ARI teñen a posibilidade de solicitar subvencións para poder ser rehabilitadas.

En Galicia existen varios tipos de ARI. Podemos distinguir os seguintes:

  1. ARI do Camiño de Santiago
  2. Área de Rehabilitación do Centro Histórico
  3. ARI Rural
  4. ARI xeral
  5. ARI supramunicipal

Como solicitalo?

En Guitiriz, estas áreas son a zona dos Vilares e O Buriz. Para solicitala necesitas descargar a seguinte documentación:

Se necesitas información…

Envía as túas dúbidas por email ari.guitiriz@gmail.com ou chamando ao 982 370 109