Programa de promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género

O programa de atención psicolóxica  financiado a través de Fondos Europeos consiste na atención e acompañamento a mulleres en situación de vulnerabilidade así como o tratamento dos danos causados a aquelas que sufriron algún tipo de violencia.

O principal obxectivo é mellorar a situación das mulleres vítimas de violencia de xénero así como daquelas mulleres en situación de vulnerabilidade.

Ao longo deste ano un 90% das mulleres participantes melloraron  a súa situación persoal e teñen un mellor Benestar