Bando municipal no que se recopilan as medidas adoptadas polo Concello de Guitiriz ante a declaración do estado de alarma para conter a expansión do Coronavirus. Estas medidas estarán vixentes desde o 16/03/2020 ata o 30/03/2020 e poderán prorrogarse se é necesario.

Consulta o bando completo