O Concello de Guitiriz publica a o documento da baremación provisional de méritos feita polo Tribunal do proceso selectivo corresponte á convocatoria para a selección de 28 auxiliares de axuda no fogar como persoal laboral mediante concurso-oposición libre (OEP de 2019, estabilización de emprego temporal, art. 19.Uno.9. LOXE 18). Expte: 888/2019.

De acordo coas bases da convocatoria as interesadas disporán dun prazo de 3 días hábiles (ata o martes 22 de setembro) para realizar reclamacións ante o Tribunal.

Podes consultar o documento completo nesta ligazón.