O Concello de Guitiriz recibe da Xunta de Galicia e dos fondos FEDER 5.516,55 € para investimento no Punto de Atención á Infancia.