O Campo de Manobras e Tiro de Parga (Guitiriz) acollerá unha serie de marchas topográficas levadas a cabo polas Unidades da Armada. Devanditas accións requiren o desprazamento polo exterior da propiedade militar. Estas marchas levaranse a cabo polo termino municipal do Concello o 13 de novembro de 2019.