Por mor da celebración do 1º Slalom Concello de Guitiriz cortarase o tráfico en diferentes rúas e estará prohibido estacionar noutras. Consulta o bando.