Desde o día 31 de maio de 2022 quedan deshabilitados os puntos de acopio de recollida de plásticos agrícolas de Santa Cruz e Pígara prohibindo o depósito de calquera tipo de residuo nos mesmos. 

En caso de incumprimento tramitarase a correspondente denuncia por incumprimento da lei 6/2021 do 17 de febreiro de residuos e solos contaminados de Galicia.