Desde o Campo de Manobras e Tiro de Parga (Guitiriz) infórmannos que o día 10 de maio de 2022 as Unidades de Terra (GL VII pertencentes a Brigada Galicia VII) realizarán unha serie de marchas topográficas e exercicios de instrución que requiren do desprazamento polo exterior da propiedade militar.

Esta actividade levarase a cabo, entre outros, polo termino municipal do Concello