DONA MARISOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Que a Subdelegación do Goberno en Lugo, autorizou á Asociación Galega do Rifle e Tiro Olímpico, R.E. no concello do 07/01/2022 RC 126/2022, para uso das instalacións do Campamento Militar de Parga-Guitiriz (Lugo) para celebración dos seguintes campionatos:

  • –  Copa Iberia Regina F-Class combinada 300m., 600 e 900 iardas, para os días 26, 27, 28 e 29 de maio de 2022.

  • –  Trofeo de verano F-Class 300m., 600 e 900 iardas, para os días 25, 26, 27 e 28 de agosto de 2022.

  • –  Campionato A.G.A.R.T.O Larga Distancia 900 e 1000 iardas, para os días 27, 28, 29 e 30 de outubro de 2022.

  • –  Campionato Mixto F-Class Media e Larga 300m., 600 e 1000 iardas, para os días 24, 25, 26 e 27 de novembro de 2022.

    O que se fai público para xeral coñecemento.

    A Alcaldesa,

    Marisol Morandeira Morandeira