Que a Subdelegación do Goberno en Lugo, autorizou á Federación Galega de Tiro Olímpico (FEGATO), R.E. no concello do 16/12/2021 RE 5486/2021, para uso das instalacións do Campamento Militar de Parga-Guitiriz (Lugo) para celebración dos seguintes campionatos:

-Campionato Galego media distancia F-Class 500 e 600 iardas, os días 11, 12 e 13 de febreiro de 2022.

-Campionato Galego F-Class longa distancia 900 e 1000 iardas, os días 13, 14, 15, 16 e 17 de abril de 2022.

O que se fai público para xeral coñecemento.