Centro de día

Centro de día: Solicitude

Táboa de prezos

Os usuarios pagan en función dos ingresos de toda a unidade de convivencia en relación co IPREM vixente para cada ano. Haberá un mínimo de 60,00 € en concepto de abono de Servizo de Comedor para aqueles usuarios que, polos seus ingresos, non estivesen obrigados a pagar ou estivesen por debaixo deste mínimo.

  • Praza a xornada completa: 430,00 €
  • Praza media xornada con comida: 285,00 €
  • Praza media xornada sen comida: 172,00 €

Rúa Ponteveiga, 29. 27300 Guitiriz | 982 37 02 01 | info@centro.es