Punto de Atención a Infancia

PAI: Punto de Atención a Infancia

O Punto de Atención á Infancia de Guitiriz é a base para fomentar a conciliación da vida familiar e laboral, pero sobre todo é un espazo de coidados e aprendizaxes para o tramo de idade no que a ensinanza reglada non cubre as súas necesidades.

Horario:
Luns a Venres de 8:00h A 20:30h
A permanencia do alumnado no centro non excederá as 8h diarias.
Non inclúe comedor, pero existe a posibilidade de levar a comida preparada.

GRATUÍTO A PARTIR DESTE CURSO 2022/23

Solicitar matrícula