O Concello de Guitiriz precisa 1 socorrista para a piscina municipal.

Requisitos: posuír a titulación necesaria e ter a condición de desempregado.