A Deputación de Lugo fai saber que se convoca a elección dun Xuíz/a de Paz Titular para o Concello de Guitiriz. Fíxase un prazo de presentación de solicitudes de 15 días hábiles a contar dende o seguinte da publicación

da presente convocatoria.

Copia esta ligazón no teu navegador web para ter toda a información: https://bit.ly/3aL8iWg