O Concello de Guitiriz rexistra na actualidade 29 casos activos pola #COVID19.

É moi importante continuar cumprindo de xeito estrito as normas hixiénico-sanitarias para evitar contaxios e frear o avance do virus no noso municipio

  • Reunións só entre conviventes.
  • Peche perimetral do municipio.
  • Mantemento da distancia interpersoal de seguridade.
  • Emprego da máscara.
  • Lavado frecuente de mans.