• O prazo de inscrición estará aberto desde o 25 de abril ao 6 de maio, enviando un correo a guitiriz@aulamentor.es.

Nova convocatoria de cursos gratuítos da Aula Mentor en Aberto. A inscrición nos cursos poderase realizar de forma gratuíta desde o 25 de abril ao 6 de maio, enviando un correo electrónico a guitiriz@aulamentor.es e indicando o curso que se quere realizar.

Os cursos da convocatoria de mentor en aberto de abril de 2022, que contan con prazas limitadas e serán asignados por rigoroso orde de inscrición, son os seguintes:

Linux  Essentials (CISCO): curso de introdución sobre o sistema operativo Linux que foi desenvolto por  NDG. Cada vez é máis importante coñecer este sistema operativo amplamente estendido no mundo dos servidores da internet, nalgúns equipos de usuario, en teléfonos de última xeración, en equipos de seguridade e nun longo etcétera de sistemas. O alumno fará prácticas cunha máquina virtual desde o comezo do curso. Duración máxima do curso:  2 meses.

Introdución a Internet das cousas (CISCO): O maior acceso a Internet combinado cun número cada vez maior de dispositivos deseñados para conectarse está a xerar unha cantidade ilimitada de oportunidades. Todo vai estar conectado! Non se necesita coñecementos previos no tema. Pode facer este curso calquera persoa interesada no mundo da conectividade de todas as cousas e cuns coñecementos medios de informática.  Duración máxima do curso:  2 meses.

Introdución á Ciberseguridade (CISCO): O mundo interconectado actual fainos a todos máis vulnerables aos  ciberataques. Xa sexa se che atrae desde o punto de vista laboral ou simplemente interésache protexerche en liña e nas redes sociais, este curso introdutorio é para ti. Explóranse as  cibertendencias, as ameazas e o tema da ciberseguridade dunha maneira relevante. Aprenderás a protexer a túa privacidade en liña, coñecerás máis sobre os desafíos que afrontan as empresas, os gobernos e as institucións educativas.  Duración máxima do curso: 2 meses.

Emprendemento Dixital (CISCO): Céntrase no ensino de actitudes, comportamentos e habilidades financeiras e comerciais críticas co obxectivo de axudalo a triunfar no lugar de traballo do século  XXI. Este curso está deseñado para axudalo a perfeccionar as habilidades que utilizará como empregado en calquera traballo. Moitas das habilidades que se aprenden neste curso coñécense como habilidades interpersoais.  Duración máxima do curso: 2 meses.

Networking  Essentials (CISCO):  Neste curso ensínanse os aspectos fundamentais das redes, incluíndo a forma en que se comunican os dispositivos dunha rede, asignación de  direccionamiento de rede, como crear unha rede doméstica e configuración básica da súa seguridade, aspectos básicos de configuración de dispositivos  Cisco, e procedementos de proba e de resolución de problemas de rede. Duración máxima do curso: 2 meses.

Get  Connected ( CISCO):  O mundo dixital xa é unha realidade, tanto no ámbito persoal como o profesional. Ter unha mellor comprensión da internet, as computadoras e os medios sociais pode contribuír moito á adquisición de capacidades dixitais. E, unha vez obtidas estas capacidades, abriránselle moitas máis posibilidades para avanzar profesionalmente. Saiba como utilizar unha computadora, conectar dispositivos e acceder a procuras, correo electrónico e medios sociais. Non se  exigenconocimientos previos para este curso introdutorio. Duración máxima do curso: 2 meses.

Ciberseguridade  Essentials (CISCO): O curso  Cybersecurity  Essentials 1.0 está deseñado para estudantes que están interesados en obter estudos máis avanzados no campo da ciberseguridade. Este curso preparatorio brinda unha descrición xeral do campo da ciberseguridade. O currículo analiza as características e as tácticas utilizadas polos delincuentes  cibernéticos. Logo profunda nas tecnoloxías, os produtos e os procedementos que o profesional da ciberseguridade usa para combater o delito cibernético.

Iniciación a  Salesforce:  SalesForce é un conxunto de programas cuxa finalidade é xestionar a relación cos clientes, o que no mundo empresarial coñécese como  Customer  Relationship  Manager (CRM). Este curso presenta a ferramenta e proporciona os coñecementos necesarios para abordar unha primeira explotación. Duración do curso: 3 meses.

Administración de  Salesforce: O curso está dirixido a calquera persoa que teña interese en aprender acerca de procesos de vendas ou de ferramentas empresariais desde o punto de vista tecnolóxico. Aínda que non é necesario a realización previa do curso de aula Mentor Introdución a  Salesforce facilita a xestión da plataforma e poder terminar o curso no tempo estipulado. Duración do curso: 2 meses.

Iniciación á Física: Neste curso estudaranse os conceptos e principios fundamentais do método científico, a cinemática (parte da Física que estuda o movemento), a dinámica (parte da Física que estuda as causas do movemento) e as diversas formas de enerxía. Duración do curso: 2 meses.

A formación comezará o día 12 de maio. Estes cursos non teñen exame presencial e por tanto só emítese o certificado de aproveitamento ou asistencia.