O Concello de Guitiriz lanza outra edición máis do premio Xosé María Díaz Castro de poesía, que xa vai pola quinta convocatoria. O prazo para presentar os orixinais, que xa está aberto, rematará o 31 de marzo.

Os poemas que se envíen deberán estar escritos en lingua galega e poderán ser de tema e forma libres, cunha extensión mínima de 500 versos. Non poderán concorrer ao certame os gañadores e gañadoras de anteriores edicións.

A obra gañadora terá un premio en metálico de 2.000 euros e ademais será publicada por Edicións Espiral Maior. O veredicto do xurado, que estará formado por tres persoas vinculadas á poesía e/ou á crítica literaria galegas, terá lugar nun acto público despois do 15 de abril.

A alcaldesa, Marisol Morandeira, destaca que “a través deste certame o goberno local continúa honrando a memoria do ilustre poeta, á vez que pretende contribuír á promoción da poesía galega”.