A calidade da auga que reciben os veciños e veciñas do municipio nas súas casas  verá mellorada a súa calidade, logo de que se saque a licitación un proxecto valorado en 54.367,47 euros para renovar unha antiga rede de circunvalación no encoro de San Xoán que, cando entre en funcionamento, permitirá desviar a subministración de auga para que non pase polo encoro. A auga que se extrae do encoro posúe uns niveis moi altos de ferro na súa composición o que, sumado a que nas épocas estivais redúcese o nivel da auga, a concentración do mesmo aumenta e xérase esa cor amarelada que detectan os veciños e veciñas de Guitiriz na auga das súas casas. A tubaxe de circunvalación que se renovará foi proxectada en 1979 e discorre desde unha caseta situada no paso dun curso natural de auga que abastece ao encoro ata outra caseta que ten a función de bypass para regular a auga.