O luns 14 de outubro celebrouse unha sesión plenaria extraordinaria no Concello de Guitiriz, con dous puntos na orde do día:

  • A aprobación da Conta Xeral do 2018, que se aprobou cos votos a favor do PSOE, e en contra de BNG e PP. 
  • A transferencia de crédito para obras de saneamento e emerxencia, como a reparación do socavón da Rúa Nova, que se aprobou por unanimidade.