Hoxe, xoves 26 de xaneiro, celebrouse un pleno ordinario do Concello de Guitiriz no que se trataron os seguintes puntos:

1. Contrato mixto de servizos enerxéticos do alumeado exterior e dos edificios municipais. Aprobada cos fotos a favor do PSOE e abstención do BNG e votos en contra do PP.
2. Aprobación inicial da modificación da RPT. Aprobado por unanimidade.
3. Elaboración e Aprobación do Orzamento. Aprobada cos fotos a favor do PSOE e abstención do BNG e votos en contra do PP.
4. Modificación do inventario municipal de camiños no lugar de A Paderna- Parroquia de Labrada. Unanimidade
5. Desafectación de ben demanial. Unanimidade
6. Moción BNG sobre axudas a produción ecolóxica dentro da PAC. Unanimidade.