Hoxe, xoves 28 de setembro, celebrouse un pleno ordinario do Concello de Guitiriz no que se trataron os seguintes puntos:

1. Aprobación da acta da sesión anterior.
2. Modificación réxime dedicacións dos concelleiros/as do equipo de Goberno. Aprobada cos votos a favor do PSOE, en contra do PP e abstención do BNG.
3. 9ª modificación da RPT do ano 2023. Aprobada por unanimidade.
4. Modificación do cadro de persoal do orzamento xeral do 2023. Aprobada por unanimidade.
5. Alteración do inventario municipal de camiños. Aprobada por unanimidade.
6. Moción do BNG para arranxar a comporta da piscina natural dos sete muíños e evitar o baleiramento involuntario da mesa. Aprobada por unanimidade.
7. Rogos e preguntas.