Hoxe, xoves 30 de maio, celebrouse un pleno ordinario do Concello de Guitiriz no que se trataron os seguintes puntos:

1.Aprobación da acta da sesión anterior.
2.⁠ ⁠Dación conta resolucións da alcaldia.Servizos enerxéticos do alumeadotación “Servizos enerxéticos do alumeado exterior e os edificios municipais do Concello de Guitiriz”. Aprobada cos votos a favor do PSOE e en contra do PP e BNG.
4.⁠ ⁠Modificación do rexime das dedicacións de concelleiro do equipo de goberno. Aprobada cos votos a favor do PSOE e abstención do PP e BNG.
5.⁠ ⁠Elección Xuiz/a de Paz titular de Guitiriz. Aprobada cos votos a favor do PSOE e PP e abstención do BNG.
6.⁠ ⁠Aprobación definitiva da modificación da RPT (11ª modificación). Aprobada cos votos a favor do PSOE e abstención do PP e BNG.
7.⁠ ⁠Moción do BNG para dotar a Praza Campo da Feira duns servizos públicos. Rexeitada cos votos en contra do PSOE e abstención do PP. 
8.⁠ ⁠Moción do BNG para habilitar un aparcadoiro no Campo de Fútbol de Parga. Aprobada por unanimidade.
9.⁠ ⁠Rogos e preguntas.