Hoxe, xoves 30 de novembro, celebrouse un pleno ordinario do Concello de Guitiriz no que se trataron os seguintes puntos:

1.Dación conta resolucións da alcaldia dende o número 2023-0800 ata o 2023-0800.
2. Aprobación das actas da sesións anteriores. Aprobada a acta ordinaria cos votos a favor do PSOE e BNG e abstención do PP. Aprobada por unanimidade a acta do pleno extraordinario. 
3. Moción do BNG para a elaboración dun Plan Integral de Mellora da Rede Viaria no Concello de Guitiriz. Aprobada por unanimidade.
4. Rogos e preguntas.