ACTUALIZACIÓNAnuncio do tribunal para a selección de persoal funcionario interino para o posto de traballo de encargado de obras e servizos (25/11/2019)

ACTUALIZACIÓNEXAME TIPO TEST (25/11/2019)

 Lista provisional de admitidos

Descarga e consulta aquí a convocatoria.

Descarga aquí o documento do BOP.