O Concello de Guitiriz lembra que o teléfono de información e reservas de usuarios puntuais de ‘Guitiriz Concilia’ é o 659995485.