Con motivo das Festas de Nadal, dende a noite do día 22 ao 23 de decembro de 2022 ata a noite do día 5 ao día 6 de xaneiro de 2023 (incluída), amplíase o horario de peche dos establecementos de hostalería nunha hora máis do legalmente establecido.

A alcaldesa,

Marisol Morandeira Morandeira