In: Bando

BANDO MUNICIPAL: uso das instalacións do Campamento Militar de Parga-Guitiriz para celebración do Campionato de España F-Class 500 e 600 iardas
Xullo 21, 2022

DONA MARISOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO) Fai saber: Que a Subdelegación do Goberno en Lugo, autorizou á…

Read More
Bando: datas ITV vehículos AGRÍCOLAS
Xullo 14, 2022

DONA Ma SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO) FAI SABER: Que a Unidade Móbil 04 de inspección técnica e…

Read More
Bando: Datas da ITV de TURISMOS
Xullo 14, 2022

DONA Ma SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO) FAI SABER: Que a Unidade Móbil 01 de inspección técnica…

Read More
Bando municipal: prohibido cans ou outros animais na piscina municipal
Xullo 14, 2022

DONA Ma SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ LUGO. FAI SABER: Que segundo o artigo 12 da orde…

Read More
Bando municipal: prohibido regar con auga da traída municipal
Xullo 14, 2022

BANDO DONA Ma SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO) FAI SABER: Que tendo en conta o estadio de…

Read More
Bando colectores soterrados detrás da capela do Ecce Homo
Xullo 6, 2022

DONA Ma SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO) FAI SABER: Que os colectores de lixo soterrados sitos detrás…

Read More
Marcha topográfica dunha Unidade da Armada
Xuño 30, 2022

BANDO DONA MARISOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO) FAI SABER: Que dende o Campo de Manobras e Tiro…

Read More
Bando para ampliar o horario de hostalería por San Xoán
Xuño 23, 2022

DONA MARISOL MORANDEIRIA MORANDEIRA ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO) FAI SABER: Que con motivo das Festas de San Xoán os…

Read More