DONA Ma SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Que dende o Campo de Manobras e Tiro de Parga ( Guitiriz) infórmannos cós días do 18 ó 21 de marzo de 2024 , Unidades do Exército de Terra (BIMT I/29) pertencente a Brigada Galicia VII, realizarán unha serie de marchas topográficas e exercicios de instrución, que requiren o desprazamento polo exterior da propiedade militar. Estas actividades levaranse a cabo polo termo municipal dese concello.

O que se fai público para xeral coñecemento.