DONA MARISOL MORANDEIRA MORANDEIRA ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO) FAI SABER:

Que con motivo das festas do Nadal, dende a noite do día 27 ao 28 de decembro
de 2023 ata a noite do día 06 ao 07 de xaneiro de 2024 (incluída) autorízase a
ampliación do horario de peche dos establecementos de hostalería nunha hora
máis do legalmente establecido.