DONA MARIA SOL MORANDEIRA MORANDEIRA ALCALDESA-PRESIDENTA

DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Que con motivo da festividade de San Xoán, dende a noite do día 21 ao 22 de xuño de 2024 ata a noite do día 24 ao 25 de xuño de 2024 (incluída) autorízase a ampliación do horario de peche dos establecementos de hostalería nunha hora máis do legalmente establecido.

A Alcaldesa

María Sol Morandeira Morandeira