DONA MARISOL MORANDEIRA MORANDEIRA, FAI SABER:

Que a Subdelegación do Goberno en Lugo, autorizou á Federación Galega de Tiro Olímpico (FEGATO), R.E. no concello do 06/09/2022 RC 3303/2022, para uso das instalacións do Campamento Militar de Parga-Guitiriz (Lugo), por persoal civil, para a celebración do seguinte campionato:

– Campionato AGARTO larga distancia, modalidade F-Class, 900 e 1000 iardas, para os días 27, 28, 29 e 30 de outubro de 2022.

O que se fai público para xeral coñecemento.