DONA MARIA SOL MORANDEIRA MORANDEIRA, ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE GUITIRIZ (LUGO)

FAI SABER:

Por mor da celebración dos IX Cantos de Taberna e da Festa do Mexillón permanecerán cortadas as seguintes rúas o venres 4 de agosto:

  • Rúa do Mercado a partir das 20:00 h
  • Rúa dos Casas e Praza do Ecce Homo dende ás 8:00 h