Por mor da celebración da VI Ruta MTB Cova da Serpe Guitiriz estarán cortadas o tráfico dende as 07:00 horas ata as 15:00 horas do día 28 de agosto de 2022 as seguintes rúas:

–     R/ Campo da Feira dende a R/ Boa Veciña ata a R/Deputación.

–     R/ Mercado (salvo acceso a garaxes)

Estará permitido o estacionamento de vehículos, se ben recoméndase non deixar o vehículo estacionado en caso de prever a súa posta en marcha dentro do horarioestipulado, xa que a súa circulación podería estar suxeita a restricións.

O acceso a R/ Rio Forxa e Sesulfe habilitarase, coma na celebración doutros eventos, pola estrada dos Sete Muíños e Rúa Costaneiras, realizándose a saída de vehículos con normalidade ven polo Campo da Feira (lateral da igrexa) ou pola R/ Deputación.

No momento da saída da proba (09:00 horas) realizarse un corte total do tráfico cunhaduración aproximada de 15-20 minutos que afectará as seguintes rúas:

  • R/ Campo da Feira
  • R/ Boa Veciña
  • R/ Terra Chá
  • R/ Tralouteiro
  • R/ Xermolos